Tai sao mẩy lính có một sức nhớ rất mạnh?-Cờ Thủ

 

Cờ Thủ-Cốc máy tính trên t.hế giới nhiều kiểu nhiều dạng, nhưng chúng đều có bộ nhớ, tức là nơi cố thể chứa chương trỉnh và số liệu.

Đế cho máy tính có thể nhanh chống tiến hành tính toán, cần phải trước tiên đưa các loại chỉ lệnh và các số liệu cần xử lý hoặc tính toán (chúng đều là số nhị phân

0              hoác 1 tạo thành) đưa vào trong tai game chan online bộ nhớ, để khi cần thiết có thể từ trong đo đọc ra kịp thời chỉ lệnh và số liệu. tai game chan online Điêu đó yêu càu máy tính cổ năng lực nhớ tương tự như ơc người. Nhưng cùng với thời gian, dc người cố thể dần dàn mất độ một phần ghi nhớ, còn máy tính thì cố thể nhớ mãi không quên, và không cố một sai sốt vào. Chức nâng nhớ thằn kỳ của máy tính phải kể đến công của bộ nhớ.

Bộ nhớ của máy tính chia làm hai loại. Dung lượng nhớ cùa bộ nhớ loại thứ nhát tương đối nhỏ, nhưng bất cứ một số liệu hoặc chỉ lệnh nào trong đố đều eđ thể tùy ý đưa vào hoặc lấy ra rất nhanh, vỉ thế XÌỌ luôn luôn là bộ nhớ bên trong mà trong quá trình công tác máy tính đã trực tiếp sử dụng. Nhưng nếu muốn tiến hành tính toán khoa học phức tạp hoậc xử lý hàng loạt lớn số liệu thường thường có thể đụng chạm đến hàng chục vạn số ỉỉệu, lúc này bộ Tihớ trong không thể chứa đưực hết, cần phài bố trí một số thiết bị lưu trữ ở bên ngoài bộ nhớ trong như bãng tĩí, đĩa tìí, trổng từ v.v…, loại bộ nhố này được gọi là bộ nhớ ngoài, gọi tắt là nhớ ngoài Số liệu trong bộ nhớ ngoài thồng thường không thể trực tiếp đọc ra* mà chi có thể đưa vào hoặc lấy ra hàng loạt, những sỏ liệu này phải chuyến vào bộ nhớ trong mới cđ thể tiến hành tính toán,

Lượng lưu trữ của bộ nhớ ngoài rất lớn, cố thể chứa nhiêu đến hàng chục tỉ chữ số. Do máy tính cổ bộ nhớ dung lượng vô cùng lớn đưa vào lấy ra cực nhanh, vì thế ĩìó có được bàn lĩnh giải quyết các vấn đề phức tạp cỡ lớn mà con người không làm được và cổ được sức nhớ mối mãi không quên.

Cờ Thủ

Thổng thường sử dụng hai loại bộ nhớ ngoài dưới đầy.

  1. Băng từ: Máy tính có thể sử dụng băng từ kiểu hộp trong máy ghi âm để làm bộ nhớ ngoài. Nhưng những máy tính lớn co thu android sử dụng bâng từ làm bằng vật liệu từ đặc biệt làm bộ nhớ, ngoài, kích thước co thu android cùa băng từ này so với báng từ trong máy ghi âm lớn hơn nhiều. Tốc độ đọc viết của bàng từ tương đối chậm, nhưng giá tương đối rẻ> dung lượng nhớ lớn vả tính chác chán cao, nhưng chỉ cố thể đọc viết theo thứ tự. Cuốn băng cố từ đường kính là 250×11111, trên đố cọ bảng từ rộng 13mm, dài 790m thỉ cò thể lưu trữ 50 triệu chữ số hoặc chữ cái. Nếu như bãng từ này chuyển động với tốc độ 5 m/s, mỗi giây sẽ có thể đọc hoặc nhớ gần 32 vạn chữ số hoặc chữ cái. Nhưng để ghi một số liệu nào đó nhất định, máy tính phải cần thời gian 2 đến 3 phút.
  2. Đỉa từ: So với băng từ tốc độ đọc viết của đĩa từ cao hơn nhiều, khoảng bàng 100 lần băng từ. Đĩa từ mà

 

 

ổ đĩa

máy vi tính hoặc máy tính văn phòng sử dụng là đĩa từ mềm, làm từ màng nhựa mỏng, bên ngoài giống như đ-ia hát màng mỏng, kích thước nhỏ hơn một chút. Trong hệ thống máy tính cỡ lớn, thường thưòng sử dụng đĩa cứng, nố dùng hợp kim nhôm làm tấm nên, bề mặt phủ lên một lớp màng mỏng từ tính, kích thước lớn, tốc độ đọc viết rất nhanh. Đồng thời, do đĩa cứng này là loại nhiều lớp, xuyén trên một trục chung, đỉa cứng chỉ càn quay mấy vòng, thì đã có thể đọc ra các số liệu mà n<5 lưu trữ, rất nhanh.

Cờ Thủ

Đĩa cứng nhỏ nhất cũng có thể chứa 5 triệu chữ Hán, một bộ “Tam Quốc Diễn Nghĩa” vì thế mà trong 1 đỉa mỏng có thể chứa 7 bộ “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, lượng chứa thật không nhỏ!

Đla từ không chỉ đọc, viết rất nhanh, Cách chơi cờ úp mà còn có chức năng đưa vào lấy ra tùy ý mà bầng từ không có, tức là có thể nhảv Cách chơi cờ úp vào một vùng chỉ định nào đđ trong đĩa từ,

tiến hành đoc viết ỏ đó tốc đô thao tác vô cùng nhanh. Dia laze phát sinh từ nhừng nâni 80, lượng chứa lại càng lớn, Tiiột bộ “Trung Quốc Đại Bách Khoa Toàn Thư” mấy chục cuốn, số chĩt mấy chục triệu, có thể chứa trong một đỉa laze mỏng, đường kính là 130mm.

Chính do trong máy tính cđ những thiết bị chứa được một lượng lớn số liệu hoặc chi lệnh này, vl thế nó có nãng lực nhớ phi thường.

Leave a Comment