Chức năng mới hơn như? gắn thẻ? Ví dụ, không cố gắng để đổi tên

Bạn cũng nên duy trì nhất quán ghi nhãn liên kết và trang tên và cho phép khách truy cập trang web để có được nội dung. Đường dẫn phải lưu giữ như là rõ ràng càng tốt của distracters chẳng http://sieuthiboluudien.net/bo-luu-dien-ups-santak.html hạn như quảng cáo, mặc dù bạn có thể hiển http://sieuthiboluudien.net/bo-luu-dien-ups-santak.html . Cung…

Keep reading

Tiểu đoàn hành quân từ chiều hôm qua, hiện đang nghỉ ở gần đây máy rửa xe giá rẻ

Tiểu đoàn hành quân từ chiều hôm qua, hiện đang nghỉ ở gần đây. Vì thế, trạm chắn xe họ nhắn chúng tôi lại. Bây giờ thì tôi hiểu. Mộc muốn tôi vui, anh khuyến khích tôi: – Chúng tôi đã thảo luận với trạm chắn xe. Anh cứ yên trí đợi ở trạm, thế…

Keep reading