Một lần một em bé hơi thở ngày của riêng mình Bà bầu bị sổ mũi

Tích cực áp lực cần thiết để thông gió Trevors phổi gây ra xuất huyết nhỏ này, nhưng hy vọng nó sẽ giải quyết. Phổi của mình cũng đang bị hư hại do áp lực cần thiết để giữ hm còn sống. BPD, hoặc Bronchopulmonary Displacia, được nhìn thấy trên xray của mình. Neonatologist (neo)…

Keep reading