“đang thiếu một chính sách chu đáo đối với chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo” Youtube

Youtube Khoảng 18.000 người tị nạn đến tháng Giêng từ Afghanistan đến Đức. Các điều kiện tại quê hương của họ là thảm khốc. Cũng góp phần vào việc giải thích rất bảo thủ của Hồi giáo, trong đó có Tổng thống Ashraf Ghani quy định. Nhưng có những truyền thống Hồi giáo, triết gia Afghanistan và học giả Hồi giáo Ali Amiri nói.