Bảo tồn và phát huy trò chơi dân gian sâm lốc giúp giữ gìn những nét đẹp văn hóa Việt Nam

Trò chơi liêng có giá trị văn hóa, lịch sử, vô cùng lớn lao. Thể hiện tính tập thể, cộng đồng và tính đoàn kết của dân tộc cao. Khi xưa trò chơi dân gian sâm lốc chỉ được gìn giữ bằng hình thức chỉ tay, truyền miệng trực tiếp và được đúc rút kinh…

Keep reading