Tiểu đoàn hành quân từ chiều hôm qua, hiện đang nghỉ ở gần đây máy rửa xe giá rẻ

Tiểu đoàn hành quân từ chiều hôm qua, hiện đang nghỉ ở gần đây. Vì thế, trạm chắn xe họ nhắn chúng tôi lại. Bây giờ thì tôi hiểu. Mộc muốn tôi vui, anh khuyến khích tôi:
– Chúng tôi đã thảo luận với trạm chắn xe. Anh cứ
yên trí đợi ở trạm, thế nào cũng gặp máy rửa xe giá rẻ máy rửa xe giá rẻ được,xe ra.

Tôi đi vđi Mộc lên trạm chắn xe. Phút chia tay giứa chúng tôi thực vội vã, bất ngờ. Tôi cũng không rõ Mộc đã ngồi ở chỗ khuất nào, để viết thư gửi Ngát. Anh nhờ tôi khi về tới đồng bằng, bỏ giúp anh vào hòm thư bên đường, như thế Ngát sẽ chóng nhận được hơn. Phong thư của Mộc gửi Ngát ánh bán máy phát điện lên một dòng địa chỉ toàn bán máy phát điện con số, như phần lớn địa chỉ mà mỗi chúng ta, trong.

Lần này lần thứ mấy, kể từ liíc nó rời biên giới? Ngồi ở băng ghế sau, người phụ nứ phương Tây xinh xắn không. Bởi vì lúc này trời đã tỐỈ. -Trời tối ở một vùng đất xa lạ, còn ngổn ngang, bề bộn vết tích chiến tranh.

Đất hoang lạnh? loang lổ những vết cháy. Cây sém, ủ rú cạnh những đống vỏ đạn pháo lớn và nhứng vòng thép gai bò loằng ngoằng gớm guốc. Đường đã máy hút bụi giá rẻ vắng từ máy hút bụi giá rẻ lúc chập tối. Giờ thì chẳng còn sự sống trên mặt con đường gập ghềnh, lồi lõm hố đạn pháo. Không có xe đi ngược chiều và cùng chiều, kể cả nhứng chiếc xe bò kéo, bánh xe to một cách cổ lỗ và như là vô lý. Không còn tiếng nó lăn lọc cọc đều đều trong tành trình giống như trong một cuộc viễn du vô định.

Giờ chiếc xe trở nên cô đơn. Họ đã phải đổi xe ở biên giới, Chiếc Mazda sang trọng được thay thế bằng chiếc com-măng-ca cũ kỹ, mình đầy bụi,.

Leave a Comment