Chức năng mới hơn như? gắn thẻ? Ví dụ, không cố gắng để đổi tên

Bạn cũng nên duy trì nhất quán ghi nhãn liên kết và trang tên và cho phép khách truy cập trang web để có được nội dung. Đường dẫn phải lưu giữ như là rõ ràng càng tốt của distracters chẳng http://sieuthiboluudien.net/bo-luu-dien-ups-santak.html hạn như quảng cáo, mặc dù bạn có thể hiển http://sieuthiboluudien.net/bo-luu-dien-ups-santak.html .

Cung cấp khoảng 3 liên kết thiết hữu ích có liên quan đến các mục tiêu nhiệm vụ hiện tại, nhưng không có nhiều hơn. Nhìn chung, cố gắng để giảm thiểu các tùy chọn trên màn hình để gọn gàng nhất có thể.

5. bao gồm một bản đồ trang web và liên kết đến nó từ mỗi trang

Một sơ đồ trang web cho người dùng một bức tranh. Các liên kết tới sơ đồ trang web thường có thể được tìm thấy gần phía trên cùng hoặc dưới cùng của trang và. Lướt Internet savvy cấp cao được nhận thức của sơ đồ trang web và làm cho việc sử dụng chúng để đạt được một. Họ cũng có khả năng sẽ bấm vào một liên kết sơ đồ trang web khi họ nhận được bị mất trên trang web, hoặc nếu. 6. giữ cho ngôn ngữ của bạn đơn giản

Tránh biệt ngữ kỹ thuật ở tất cả chi phí. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng các chức năng mới hơn như? gắn thẻ? Ví dụ, không cố gắng để đổi tên nó, nhưng cung. Bao gồm các hướng dẫn trong đồng bằng tiếng Anh trong trường hợp cần thiết, nhưng luôn luôn cố gắng giảm bớt số.

Sử dụng các câu ngắn và đơn giản và bao gồm bullet điểm nơi có thể. Cho các liên kết trên trang chủ hoặc trang đích bao gồm một mô tả ngắn để cho khách truy cập trang web những gì mong. 7. xuất hiện đáng tin cậy

Lướt cao cấp có xu hướng cẩn thận hơn khi duyệt web và có thể bị lẫn lộn khi một cái. Trước hết, nêu rõ mục đích của trang http://sieuthiboluudien.net/ups-online web của bạn trên trang http://sieuthiboluudien.net/ups-online chủ.

Ngoài ra, cung cấp một mô tả ngắn gọn với các liên kết nội dung, do http://sieuthiboluudien.net/ đó người http://sieuthiboluudien.net/ sử dụng biết những gì mong đợi khi. Giải thích in lớn làm thế nào thông tin cá nhân sẽ được xử lý trước khi yêu cầu người dùng nhập vào nó.

Làm cho việc sử dụng biểu tượng nổi tiếng for để cho biết một phần bảo mật của trang web.

Leave a Comment